KEM RƯỢU SỮA NHO THỦ CÔNG

Nguyên liệu làm kem Việt Nam được cung cấp bởi công ty Tecwork

Nguyên liệu làm kem Việt Nam được cung cấp bởi công ty Tecwork

Nguyên liệu làm kem Việt Nam được cung cấp bởi công ty Tecwork

Nguyên liệu làm kem Việt Nam được cung cấp bởi công ty Tecwork
Hotline

Hỗ trợ khách hàng

0909 289 993

KEM RƯỢU SỮA NHO THỦ CÔNG

ViinJoy hướng dẫn làm kem rượu sữa nho thủ công thơm ngon, chất lượng, đậm vị khi không có máy làm kem


Công thức 1: Kem được làm với nền sữa tươi


CÔNG THỨC KEM RƯỢU SỮA NHO THỦ CÔNG
STT Tên nguyên liệu Hàm lượng (g) Đơn giá (VNĐ/g) Thành tiền (VNĐ)
1 Nguyên liệu làm kem thủ công
CREM MASTER
200 150 30,000
2 Bột béo 125 62 7,750
3 Đường cát vàng 60 22 1,320
4 Rượu sữa 50 390 19500
5 Hương vani 1354 0.5 760 380
6 Sữa tươi không đường 620 32 19,840
7 Nho khô 100 200 20,000
  TỔNG 1156   98,790

Hướng dẫn cách làm:
- Làm lạnh rượu sữa trong tủ mát để nhiệt độ ≤ 10ºC
- Cân và trộn khô Crem Master, bột béo, đường cát vàng cho tương đối đều.
- Nấu sữa tươi không đường lên nhiệt độ 90 - 95ºC (sôi lăn tăn) thì cho hỗn hợp bột khô trên vào hoà tan. Ở bước này nên sử dụng máy đánh trứng/máy xay cầm tay/máy xay sinh tố để hoà tan nguyên liệu dạng bột nhanh, giúp các nguyên liệu tan hoàn toàn.
- Làm lạnh hỗn hợp về nhiệt độ ≤ 10ºC (tốt nhất là 3 - 7ºC) để chuẩn bị đánh xốp hỗn hợp kem
- Khi đạt nhiệt độ đánh xốp, lấy hỗn hợp ra, cân và thêm rượu sữa, hương vani 1354 vào hỗn hợp rồi đánh xốp hỗn hợp với máy đánh trứng trong 1 - 3 phút. Thể tích hỗn hợp đạt độ xốp gấp 1.8 - 2 lần so với thể tích ban đầu thì dừng.
- Cấp đông hỗn hợp 4 - 8 tiếng để làm cứng, thành kem. Kem khi đã cấp đông được khoảng 1 tiếng thì trộn nho khô vào kem rồi tiếp tục cấp đông


Công thức 2: Kem được làm với nền sữa bột


CÔNG THỨC KEM RƯỢU SỮA NHO THỦ CÔNG
STT Tên nguyên liệu Hàm lượng (g) Đơn giá (VNĐ/g) Thành tiền (VNĐ)
1 Nguyên liệu làm kem thủ công
CREM MASTER
200 150 30,000
2 Bột sữa nguyên kem 70 145 10,150
3 Bột béo 140 62 8,680
4 Đường cát vàng 55 22 1,210
5 Rượu sữa 50 390 19500
6 Hương vani 1354 0.5 760 380
7 Nước lọc 540    
8 Nho khô 100 200 20,000
  TỔNG 1156   89,920

Hướng dẫn cách làm:
- Làm lạnh rượu sữa trong tủ mát để nhiệt độ ≤ 10ºC
- Cân và trộn khô Crem Master, bột sữa nguyên kem, bột béo, đường cát vàng cho tương đối đều.
- Sử dụng nước nóng khoảng 90 - 95ºC để hoà tan hỗn hợp bột khô trên. Ở bước này nên sử dụng máy đánh trứng/máy xay cầm tay/máy xay sinh tố để hoà tan nguyên liệu dạng bột nhanh, giúp các nguyên liệu tan hoàn toàn.
- Làm lạnh hỗn hợp về nhiệt độ ≤ 10ºC (tốt nhất là 3 - 7ºC) để chuẩn bị đánh xốp hỗn hợp kem
- Khi đạt nhiệt độ đánh xốp, lấy hỗn hợp ra, cân và thêm rượu sữa, hương vani 1354 vào hỗn hợp rồi đánh xốp hỗn hợp với máy đánh trứng trong 1 - 3 phút. Thể tích hỗn hợp đạt độ xốp gấp 1.8 - 2 lần so với thể tích ban đầu thì dừng.
- Cấp đông hỗn hợp 4 - 8 tiếng để làm cứng, thành kem. Kem khi đã cấp đông được khoảng 1 tiếng thì trộn nho khô vào kem rồi tiếp tục cấp đông

 

 

Bài đăng liên quan