KEM CA CAO LÚA MẠCH THỦ CÔNG

Nguyên liệu làm kem Việt Nam được cung cấp bởi công ty Tecwork

Nguyên liệu làm kem Việt Nam được cung cấp bởi công ty Tecwork

Nguyên liệu làm kem Việt Nam được cung cấp bởi công ty Tecwork

Nguyên liệu làm kem Việt Nam được cung cấp bởi công ty Tecwork
Hotline

Hỗ trợ khách hàng

0909 289 993

KEM CA CAO LÚA MẠCH THỦ CÔNG

ViinJoy hướng dẫn làm kem ca cao lúa mạch thủ công thơm ngon, chất lượng, đậm vị khi không có máy làm kem


Công thức 1: Kem được làm với nền sữa bột


CÔNG THỨC KEM CA CAO LÚA MẠCH THỦ CÔNG
STT Tên nguyên liệu Hàm lượng (g) Đơn giá (VNĐ/g) Thành tiền (VNĐ)
1 Nguyên liệu làm kem thủ công
CREM MASTER
200 150 30,000
2 Bột sữa nguyên kem 60 155 9,300
3 Bột béo 50 62 3,100
4 Bột ca cao lúa mạch 200 180 36000
5 Hương chocolate 0148 2 700 1,400
6 Nước lọc 500    
  TỔNG 1012   79,800

Hướng dẫn cách làm:
- Cân và trộn khô Crem Master, bột sữa nguyên kem, bột béo, bột ca cao lúa mạch, hương chocolate 0148 (dạng bột) cho tương đối đều.
- Dùng nước nóng nhiệt độ 90 - 95ºC để hoà tan hỗn hợp bột khô trên. Ở bước này nên sử dụng máy đánh trứng/máy xay cầm tay/máy xay sinh tố để hoà tan nguyên liệu dạng bột nhanh, giúp các nguyên liệu tan hoàn toàn.
- Làm lạnh hỗn hợp về nhiệt độ ≤ 10ºC (tốt nhất là 3 - 7ºC) để chuẩn bị đánh xốp hỗn hợp kem
- Khi đạt nhiệt độ đánh xốp, lấy hỗn hợp ra, đánh xốp hỗn hợp với máy đánh trứng trong 1 - 3 phút. Thể tích hỗn hợp đạt độ xốp gấp 1.8 - 2 lần so với thể tích ban đầu thì dừng.
- Cấp đông hỗn hợp 4 - 8 tiếng để làm cứng, thành kem.


Công thức 2: Kem được làm với nền sữa tươi


CÔNG THỨC KEM CA CAO LÚA MẠCH THỦ CÔNG
STT Tên nguyên liệu Hàm lượng (g) Đơn giá (VNĐ/g) Thành tiền (VNĐ)
1 Nguyên liệu làm kem thủ công
CREM MASTER
200 150 30,000
2 Bột ca cao lúa mạch 200 180 36000
3 Bột béo 30 62 1,860
4 Hương chocolate 0148 2 700 1,400
5 Sữa tươi không đường 580 32 18,560
  TỔNG 1012   87,820

Hướng dẫn cách làm:
- Cân và trộn khô Crem Master, bột ca cao lúa mạch, bột béo, hương chocolate 0148 (dạng bột) cho tương đối đều.
- Nấu sữa tươi không đường lên nhiệt độ 90 - 95ºC (sôi lăn tăn) để hoà tan hỗn hợp bột khô trên. Ở bước này nên sử dụng máy đánh trứng/máy xay cầm tay/máy xay sinh tố để hoà tan nguyên liệu dạng bột nhanh, giúp các nguyên liệu tan hoàn toàn.
- Làm lạnh hỗn hợp về nhiệt độ ≤ 10ºC (tốt nhất là 3 - 7ºC) để chuẩn bị đánh xốp hỗn hợp kem
- Khi đạt nhiệt độ đánh xốp, lấy hỗn hợp ra, đánh xốp hỗn hợp với máy đánh trứng trong 1 - 3 phút. Thể tích hỗn hợp đạt độ xốp gấp 1.8 - 2 lần so với thể tích ban đầu thì dừng.
- Cấp đông hỗn hợp 4 - 8 tiếng để làm cứng, thành kem.

 

 

Bài đăng liên quan