KEM CREAM CHEESE THỦ CÔNG

Nguyên liệu làm kem Việt Nam được cung cấp bởi công ty Tecwork

Nguyên liệu làm kem Việt Nam được cung cấp bởi công ty Tecwork

Nguyên liệu làm kem Việt Nam được cung cấp bởi công ty Tecwork

Nguyên liệu làm kem Việt Nam được cung cấp bởi công ty Tecwork
Hotline

Hỗ trợ khách hàng

0909 289 993

KEM CREAM CHEESE THỦ CÔNG

ViinJoy hướng dẫn làm kem cream cheese thủ công thơm ngon, chất lượng, béo ngậy khi không có máy làm kem


Công thức 1: Kem được làm với nền sữa bột


CÔNG THỨC KEM CREAM CHEESE THỦ CÔNG
STT Tên nguyên liệu Hàm lượng (g) Đơn giá (VNĐ/g) Thành tiền (VNĐ)
1 Nguyên liệu làm kem thủ công
CREM MASTER
200 150 30,000
2 Bột sữa nguyên kem 70 145 10,150
3 Đường cát 95 22 2,090
4 Cream cheese 200 200 40,000
5 Hương phô mai 6127 2 707 1,414
6 Nước lọc 450    
  TỔNG 1017   83,654

Hướng dẫn cách làm:
- Cân và trộn khô Crem Master, bột sữa nguyên kem, đường cát cho tương đối đều.
- Sử dụng nước nóng khoảng 90 - 95ºC để hoà tan hỗn hợp bột khô trên. Ở bước này nên sử dụng máy đánh trứng/máy xay cầm tay/máy xay sinh tố để hoà tan nguyên liệu dạng bột nhanh, giúp các nguyên liệu tan hoàn toàn.
- Làm lạnh hỗn hợp về nhiệt độ ≤ 10ºC (tốt nhất là 3 - 7ºC) để chuẩn bị đánh xốp hỗn hợp kem
- Khi nhiệt độ hỗn hợp ở nhiệt độ ≤ 30ºC, cân và đánh trộn cream cheese vào hỗn hợp kem cho đồng nhất, rồi tiếp tục làm lạnh hỗn hợp
- Khi đạt nhiệt độ đánh xốp, lấy hỗn hợp ra, đánh xốp hỗn hợp với máy đánh trứng trong 1 - 3 phút. Thể tích hỗn hợp đạt độ xốp gấp 1.8 - 2 lần so với thể tích ban đầu thì dừng.
- Cấp đông hỗn hợp 4 - 8 tiếng để làm cứng, thành kem.


Công thức 2: Kem được làm với nền sữa tươi


CÔNG THỨC KEM CREAM CHEESE THỦ CÔNG
STT Tên nguyên liệu Hàm lượng (g) Đơn giá (VNĐ/g) Thành tiền (VNĐ)
1 Nguyên liệu làm kem thủ công
CREM MASTER
200 150 30,000
2 Đường cát 95 22 2,090
3 Cream cheese 200 200 40,000
4 Hương phô mai 6127 2 707 1,414
5 Sữa tươi không đường 520 32 16,640
  TỔNG 1017   90,144

Hướng dẫn cách làm:
- Cân và trộn khô Crem Master, đường cát cho tương đối đều.
- Nấu sữa tươi không đường lên nhiệt độ 90 - 95ºC (sôi lăn tăn) thì cho hỗn hợp bột khô trên vào hoà tan. Ở bước này nên sử dụng máy đánh trứng/máy xay cầm tay/máy xay sinh tố để hoà tan nguyên liệu dạng bột nhanh, giúp các nguyên liệu tan hoàn toàn.
- Làm lạnh hỗn hợp về nhiệt độ ≤ 10ºC (tốt nhất là 3 - 7ºC) để chuẩn bị đánh xốp hỗn hợp kem
- Khi nhiệt độ hỗn hợp ở nhiệt độ ≤ 30ºC, cân và đánh trộn cream cheese vào hỗn hợp kem cho đồng nhất, rồi tiếp tục làm lạnh hỗn hợp
- Khi đạt nhiệt độ đánh xốp, lấy hỗn hợp ra, đánh xốp hỗn hợp với máy đánh trứng trong 1 - 3 phút. Thể tích hỗn hợp đạt độ xốp gấp 1.8 - 2 lần so với thể tích ban đầu thì dừng.
- Cấp đông hỗn hợp 4 - 8 tiếng để làm cứng, thành kem.

 

 

Bài đăng liên quan