Chuyển giao công nghệ kem truyền thống

Nguyên liệu làm kem Việt Nam được cung cấp bởi công ty Tecwork

Nguyên liệu làm kem Việt Nam được cung cấp bởi công ty Tecwork

Nguyên liệu làm kem Việt Nam được cung cấp bởi công ty Tecwork

Nguyên liệu làm kem Việt Nam được cung cấp bởi công ty Tecwork
Hotline

Hỗ trợ khách hàng

0909 289 993

Chuyển giao công nghệ kem truyền thống

  • Giá:
    Liên hệ
  • Lượt xem:
    1356
  • Mô tả:

    Chuyển giao công nghệ kem truyền thống: kem ký, kem que, kem ống đáp ứng yêu cầu sản xuất và kinh doanh